10 آذر 1401 ساعت 21:24

ارتباط با موسسه

اطلاعات تماس

موسسه آموزش عالی مهر کرمان
مدیر سایت
آدرس:
ایران-کرمان-شهرک خواجو- خیابان سما-موسسه آموزش عالی مهر کرمان
تلفن:
03433242650-4
نمابر:
03433242655

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

شماره تلفنهای مهم موسسه جهت تماس

33242652-33242654-33242657-034

                                                                 

داخلی1

معاونت آموزشی

داخلی 2

مسئول آموزش

داخلی3

کارشناس آموزش

داخلی 4

امور فارغ التحصیلان

داخلی 5

امور دانشجویی و انفورماتیک

داخلی 6

امور اداری

33242656-034

خط مستقیم واحد مالی

09131404422

شماره همراه رئیس موسسه

رویدادهای پیش رو

شماره تلفن های مهم موسسه جهت تماس 

33242657 - 33242654 - 33242652 - 034

معاونت آموزشی : داخلی 1   

مسئول آموزش : داخلی 2

کارشناس آموزش : داخلی 3

امور فارغ التحصیلان : داخلی 4

امور دانشجویی و انفورماتیک : داخلی 5 

امور اداری : داخلی 6

 واحد مالی : 

 33242656 - 034

همراه رئیس موسسه :

 09131404422

  پشتیبانی سیستم آموزش مجازی :

09031358491 / 09031358491

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group