10 آذر 1401 ساعت 20:50

اطلاعیه کارشناسی ارشد

دانشجویان محترم کارشناسی‌ارشد ورودی 97

جهت دریافت شماره دانشجویی به امور دانشجویی موسسه مراجعه فرمایید.
برنامه کلاسی شما در سایت موسسه، قسمت سامانه آموزشی، پس از ورود مشخصات در قسمت تاییدیه انتخاب قابل مشاهده است.
نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور شماره شناسنامه می باشد.
ضمنا شروع کلاس ها از هفته آینده (هفتم مهرماه) می باشد

 

رویدادهای پیش رو

شماره تلفن های مهم موسسه جهت تماس 

33242657 - 33242654 - 33242652 - 034

معاونت آموزشی : داخلی 1   

مسئول آموزش : داخلی 2

کارشناس آموزش : داخلی 3

امور فارغ التحصیلان : داخلی 4

امور دانشجویی و انفورماتیک : داخلی 5 

امور اداری : داخلی 6

 واحد مالی : 

 33242656 - 034

همراه رئیس موسسه :

 09131404422

  پشتیبانی سیستم آموزش مجازی :

09031358491 / 09031358491

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group