10 آذر 1401 ساعت 19:43

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید آزمون سراسری (مهرماه1401)

قابل توجه دانشجویان ورودی جدید آزمون سراسری (مهرماه1401)

پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی(بدون آزمون)

ضمن عرض تبریک و خیر مقدم به مناسب راهیابی جنابعالی به دانشگاه نظر شما را به نکات ذیل جلب
مینماییم :

ثبتنام به صورت حضوری از 02/07/1401 لغایت 10/07/1401 انجام میپذیرد.

- مدارک ثبت نام
- برای فارغ التحصیلان نظام آموزشی جدید 6-3-3 :
اصل مدرک یا گواهی موقت پایان تحصیلات دوره دوم متوسطه و ریزنمرات تایید شده
- برای فارغالتحصیلان نظام سالی واحدی یا ترمی واحدی:
اصل گواهینامه یا گواهی موقت پایان تحصیلات و ریز نمرات تایید شده دوره پیش دانشگاهی به انضمام 1
برگ کپی
اصل گواهینامه و یا گواهی موقت پایان تحصیلات و ریز نمرات تایید شده دوره متوسطه به انضمام 1 برگ
کپی

پذیرفته شدگان باید حداکثر تا 31/06/1401 فارغ التحصیل باشند.

- مدرکی که وضعیت نظام وظیفه آقایان را با توجه به مقررات وظیفه عمومی مندرج در دفترچه کنکور
سراسری مشخص کند.
- اصل شناسنامه و1برگ کپی از تمام صفحات شناسنامه
- اصل کارت ملی و 1 برگ کپی
- شش قطعه عکس4х3
- کد رهگیری تاییدیه تحصیلی از طریق مراجعه به سایت emt.medu.ir

آدرس : کرمان ،بزرگراه امام ،چهارراه جوپاری، شهرک خواجو خیابان سما
تلفن: 57-33242650(034)
ارتباط مستقیم با ریاست :4422 140 0913

رویدادهای پیش رو

شماره تلفن های مهم موسسه جهت تماس 

33242657 - 33242654 - 33242652 - 034

معاونت آموزشی : داخلی 1   

مسئول آموزش : داخلی 2

کارشناس آموزش : داخلی 3

امور فارغ التحصیلان : داخلی 4

امور دانشجویی و انفورماتیک : داخلی 5 

امور اداری : داخلی 6

 واحد مالی : 

 33242656 - 034

همراه رئیس موسسه :

 09131404422

  پشتیبانی سیستم آموزش مجازی :

09031358491 / 09031358491

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group