10 آذر 1401 ساعت 20:33

جلسات دفاع پايان نامه کارشناسي ارشد تا پایان شهریور

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد برای کسب آمادگی بیشتر جلسات دفاع پایان نامه ، ملزم به شرکت در جلسات پایان نامه قبل از جلسه دفاع میباشند.

جلسات دفاع پايان نامه  پايا نامه هاي کارشناسي ارشد

تاريخ دفاع پايان نامه

نام دانشجو

رشته تحصيلي

ساعت جلسه دفاع

استاد راهنما

اساتيد داور

1401/06/27

مرتضي خليلي

مديريت بازرگاني

13:00

دکتر جلال کمالي

دکتر کارنما

دکتر ده يادگاري

1401/06/28

رويا علي مولايي

حسابداري

13:00

دکتر زينلي

دکتر کارنما

دکتر تائبي

مهين رحمتي

 

14:00

دکتر زينلي

دکتر کارنما

دکتر تائبي

ميلاد محمود زاده

 

15:00

دکتر زينلي

دکتر کارنما

دکتر تائبي

1401/06/29

محمد مهدي ضياالديني

 

13:00

دکتر زينلي

دکتر کارنما

دکتر تائبي

ريحانه محمدي

 

14:00

دکتر زينلي

دکتر کارنما

دکتر تائبي

شمسي کاظمي

 

15:00

دکتر زينلي

دکتر کارنما

دکتر تائبي

1401/06/30

فائزه دهقان دولتي

 

12:00

دکتر زينلي

دکتر کارنما

دکتر شمس الديني

مليحه پور يزدانپناه

 

13:00

دکتر زينلي

دکتر کارنما

دکتر شمس الديني

1401/06/31

محمد جواد جمالي زاده

مديريت بازرگاني

12:00

دکتر جلال کمالي

دکتر کارنما

دکتر فاضل

رویدادهای پیش رو

شماره تلفن های مهم موسسه جهت تماس 

33242657 - 33242654 - 33242652 - 034

معاونت آموزشی : داخلی 1   

مسئول آموزش : داخلی 2

کارشناس آموزش : داخلی 3

امور فارغ التحصیلان : داخلی 4

امور دانشجویی و انفورماتیک : داخلی 5 

امور اداری : داخلی 6

 واحد مالی : 

 33242656 - 034

همراه رئیس موسسه :

 09131404422

  پشتیبانی سیستم آموزش مجازی :

09031358491 / 09031358491

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group