10 آذر 1401 ساعت 20:35

اسامی اساتید راهنمای پایان نامه برای دانشجویان ورودی بهمن ماه99

اسامی اساتید راهنمای پایان نامه برای دانشجویان ورودی بهمن ماه99
رشته حسابداری و حسابرسی
دکتر ابوسعیدی دانشگاه ازاد اسلامی 9132989894
دکتر خدامی پور دانشگاه شهید باهنر 9131420027
دکتر بهار دانشگاه شهید باهنر 9133414424
دکتر کاظم شمس الدینی دانشگاه شهید باهنر 9133989701
دکتر اخلاقی دانشگاه هرمزگان 9130417354
دکتر تائبی دانشگاه ازاد اسلامی 9137461236
دکتر زینلی دانشگاه ازاد اسلامی 9124125465
رشته مدیریت بازرگانی-تجارت الکترونیک
دکتر کارنما موسسه آموزش عالی مهر 9131404422
دکتر ملاحسینی دانشگاه شهید باهنر 9133993911
دکتر دهیادگاری دانشگاه شهید باهنر 9132996401
دکتر فاضل دانشگاه شهید باهنر 9366026310
دکتر جلال کمالی دانشگاه ازاد اسلامی 9132957833
دکتر فاتحی دانشگاه ازاد اسلامی 9133977613
دکتر انجم شعاع   9133439329

رویدادهای پیش رو

شماره تلفن های مهم موسسه جهت تماس 

33242657 - 33242654 - 33242652 - 034

معاونت آموزشی : داخلی 1   

مسئول آموزش : داخلی 2

کارشناس آموزش : داخلی 3

امور فارغ التحصیلان : داخلی 4

امور دانشجویی و انفورماتیک : داخلی 5 

امور اداری : داخلی 6

 واحد مالی : 

 33242656 - 034

همراه رئیس موسسه :

 09131404422

  پشتیبانی سیستم آموزش مجازی :

09031358491 / 09031358491

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group