10 آذر 1401 ساعت 19:34

قبولی دانشگاه ها

پذیرفته شدن خانم فاطمه شهابی دانشجوی رشته روانشناسی را در رشته روانشناسی عمومی دانشگاه شهید باهنر کرمان دوره روزانه تبریک عرض می کنیم. برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.

رویدادهای پیش رو

شماره تلفن های مهم موسسه جهت تماس 

33242657 - 33242654 - 33242652 - 034

معاونت آموزشی : داخلی 1   

مسئول آموزش : داخلی 2

کارشناس آموزش : داخلی 3

امور فارغ التحصیلان : داخلی 4

امور دانشجویی و انفورماتیک : داخلی 5 

امور اداری : داخلی 6

 واحد مالی : 

 33242656 - 034

همراه رئیس موسسه :

 09131404422

  پشتیبانی سیستم آموزش مجازی :

09031358491 / 09031358491

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group