05 مهر 1401 ساعت 11:51

کانون سلامت روان دانشجویان

انشجویان محترم کلیه مقاطع تحصیلی رشته های کارشناسی و کارشناسی ارشد به منظور تشکیل کانون سلامت روان دانشجویان موسسه از کلیه دانشجویان رشته های تحصیلی جهت ثبت نام در کانون سلامت روان از تاریخ 1401/05/09 لغایت 1401/06/31 به امور دانشجویی و فرهنگی آقای امیری مراجعه و نسبت به تکمیل فرم اقدام نمائید. پس از رسیدن به حد نصاب نسبت به تشکیل کانون سلامت روان اقدام بعمل خواهد آمد

نادر بازرگان هرندی

دبیر مرکزمشاوره دانشجویی

رویدادهای پیش رو

شماره تلفن های مهم موسسه جهت تماس 

33242657 - 33242654 - 33242652 - 034

معاونت آموزشی : داخلی 1   

مسئول آموزش : داخلی 2

کارشناس آموزش : داخلی 3

امور فارغ التحصیلان : داخلی 4

امور دانشجویی و انفورماتیک : داخلی 5 

امور اداری : داخلی 6

 واحد مالی : 

 33242656 - 034

همراه رئیس موسسه :

 09131404422

  پشتیبانی سیستم آموزش مجازی :

09031358491 / 09031358491

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group