05 مهر 1401 ساعت 10:49

جشنواره ملی حضرت ولی عصر(عج)

معاونین محترمفرهنگی و اجتماعی، فرهنگی ودانشجویی

باسلام و احترام؛

نظر به برگزاري "جشنواره ملی حضرت ولی عصر(عج)" با هدف آشنایی دانشجویانبا مفاهیم امید و انتظار توسط دانشگاه ولیعصر رفسنجاندر تاریخسیزدهممهرماهسالجاري مصادف با آغاز امامت امام عصـر(عج)،خواهشـمند است دسـتور فرمائید نسـبت به اطلاع رسانی مناسب در دانشـگاه و ارسـالآثار ادبی، هنري و.. براساس محورهاي ذکر شده در پوستر( فایل پیوست) حداکثر تا تاریخ 20شهریورماه اقدام لازم به عمل آید. لاـزم بـه ذکر اسـت جزئیـات و فراینـد برگزاري جشــنواره در درگـاه معـاونت فرهنگی دانشــگاه ولیعصر(عج) به نشانی ir.ac.vru.calture://http  قابل دسترسی میباشد. همچنین سرکارخانم قنادي عرب کارشناس محترم فرهنگی دانشگاه ولیعصر(عج) بهشماره تماس 03431312379جهت پاسخگویی بهسوالات احتمالی معرفی میشوند.

همواره در پناه قرآنو عترت(ع) محفوظ و موید باشید.

رویدادهای پیش رو

شماره تلفن های مهم موسسه جهت تماس 

33242657 - 33242654 - 33242652 - 034

معاونت آموزشی : داخلی 1   

مسئول آموزش : داخلی 2

کارشناس آموزش : داخلی 3

امور فارغ التحصیلان : داخلی 4

امور دانشجویی و انفورماتیک : داخلی 5 

امور اداری : داخلی 6

 واحد مالی : 

 33242656 - 034

همراه رئیس موسسه :

 09131404422

  پشتیبانی سیستم آموزش مجازی :

09031358491 / 09031358491

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group