10 آذر 1401 ساعت 20:19

راهنمای انتخاب واحد

قابل توجه دانشجویان محترم  ...

راهنمای انتخاب واحد در کاربری شما با عنوان "راهنمای سیستم" قرار داده شده است، ضمنا انتخاب دروس باید بر اساس چارت رشته( ارائه شده در سایت) باشد.

رویدادهای پیش رو

شماره تلفن های مهم موسسه جهت تماس 

33242657 - 33242654 - 33242652 - 034

معاونت آموزشی : داخلی 1   

مسئول آموزش : داخلی 2

کارشناس آموزش : داخلی 3

امور فارغ التحصیلان : داخلی 4

امور دانشجویی و انفورماتیک : داخلی 5 

امور اداری : داخلی 6

 واحد مالی : 

 33242656 - 034

همراه رئیس موسسه :

 09131404422

  پشتیبانی سیستم آموزش مجازی :

09031358491 / 09031358491

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group