10 آذر 1401 ساعت 20:11

اخذ نوبت دفاع

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

آخرین تاریخ اخذ نوبت دفاع در نیمسال جاری بیست و پنجم شهریور ماه 1400 میباشد، برای این منظور ارائه پایان نامه تایید شده و فرم تکمیل شده هماهنگی برگزاری جلسه دفاع و نتیجه همانند جویی ایرانداک (حداکثر همانندی چهل درصد)تا تاریخ مذکور الزامی است.

رویدادهای پیش رو

شماره تلفن های مهم موسسه جهت تماس 

33242657 - 33242654 - 33242652 - 034

معاونت آموزشی : داخلی 1   

مسئول آموزش : داخلی 2

کارشناس آموزش : داخلی 3

امور فارغ التحصیلان : داخلی 4

امور دانشجویی و انفورماتیک : داخلی 5 

امور اداری : داخلی 6

 واحد مالی : 

 33242656 - 034

همراه رئیس موسسه :

 09131404422

  پشتیبانی سیستم آموزش مجازی :

09031358491 / 09031358491

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group