10 آذر 1401 ساعت 19:26

اسامی اساتید محترم راهنما جهت انجام پایان نامه

دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

که با گذراندن دروس اخذ شده در نیمسال جاری، واحدهای نظری خود را با معدل کل بالای 14 به اتمام میرسانند، میتوانند نسبت به انتخاب استاد راهنما و موضوع پایان نامه اقدام نمایند.
فایل راهنمای مراحل انجام پایان نامه، جهت اطلاع دانشجویان در سایت موسسه قرار داده شده است.

اسامی اساتید راهنمای پایان نامه سال تحصیلی 1400-99
           
  رشته حسابداری و حسابرسی  
           
  دکتر خدامی پور دانشگاه شهید باهنر 9131420027    
  دکتر پورحیدری دانشگاه شهید باهنر 9121960445    
  دکتر بهار دانشگاه شهید باهنر 9133414424    
  دکتر شمس الدینی دانشگاه شهید باهنر 9133989701    
  دکتر رحیمی دانشگاه شهید باهنر 9173376930    
  دکتر اخلاقی دانشگاه هرمزگان 9130417354    
  دکتر تائبی دانشگاه ازاد  9137461236    
  خانم دکتر زینلی دانشگاه ازاد  9124125465    
           
  رشته مدیریت مالی و مدیریت بازرگانی(تجارت الکترونیک)  
           
  دکتر کارنما دانشگاه شهید باهنر- موسسه مهر کرمان 9131404422    
  دکتر ملاحسینی دانشگاه شهید باهنر 9133993911    
  دکتر اکبری دانشگاه شهید باهنر 9133987502    
  دکتر جلایی دانشگاه شهید باهنر 9131420026    
  خانم دکتر شمس الدینی موسسه مهر کرمان 9139459337    
  دکتر حسن زاده دانشگاه شهید باهنر 9025131608    
  دکتر مهرابی دانشگاه شهید باهنر 9133977249    
  دکتر دهیادگاری دانشگاه شهید باهنر 9132996401    
  دکتر کاظمی دانشگاه شهید باهنر 9151413106    
  دکتر فاضل دانشگاه شهید باهنر 9366026310    
  دکتر جلال کمالی دانشگاه ازاد کرمان 9132957833    
  خانم دکتر انجم شعاع دانشگاه ازاد کرمان 9133439329    
  دکتر پورسعید دانشگاه شهید باهنر 9124832624    
  دکتر دهقانی سلطانی دانشگاه ولیعصر 9132431003    

 

رویدادهای پیش رو

شماره تلفن های مهم موسسه جهت تماس 

33242657 - 33242654 - 33242652 - 034

معاونت آموزشی : داخلی 1   

مسئول آموزش : داخلی 2

کارشناس آموزش : داخلی 3

امور فارغ التحصیلان : داخلی 4

امور دانشجویی و انفورماتیک : داخلی 5 

امور اداری : داخلی 6

 واحد مالی : 

 33242656 - 034

همراه رئیس موسسه :

 09131404422

  پشتیبانی سیستم آموزش مجازی :

09031358491 / 09031358491

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group