10 آذر 1401 ساعت 20:25

مهلت تحویل فرم هماهنگی جلسه دفاع

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

با عنایت به توضیحات بند 10 راهنمای مراحل اخذ پایان نامه مندرج در سایت دانشگاه ،آخرین مهلت تحویل فرم هماهنگی جلسه دفاع جهت اخذ نوبت در نیم سال جاری بیستم شهریورماه می باشد.

 

 

رویدادهای پیش رو

شماره تلفن های مهم موسسه جهت تماس 

33242657 - 33242654 - 33242652 - 034

معاونت آموزشی : داخلی 1   

مسئول آموزش : داخلی 2

کارشناس آموزش : داخلی 3

امور فارغ التحصیلان : داخلی 4

امور دانشجویی و انفورماتیک : داخلی 5 

امور اداری : داخلی 6

 واحد مالی : 

 33242656 - 034

همراه رئیس موسسه :

 09131404422

  پشتیبانی سیستم آموزش مجازی :

09031358491 / 09031358491

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group