29 مهر 1400 ساعت 05:52

موسسه آموزش عالی مهر کرمان

قابل توجه پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد...

قابل توجه دانشجویان جدید الورود ...

قابل توجه دانشجویان محترم  ...

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

رویدادهای پیش رو

شماره تلفن های مهم موسسه جهت تماس 

33242657 - 33242654 - 33242652 - 034

معاونت آموزشی : داخلی 1   

مسئول آموزش : داخلی 2

کارشناس آموزش : داخلی 3

امور فارغ التحصیلان : داخلی 4

امور دانشجویی و انفورماتیک : داخلی 5 

امور اداری : داخلی 6

 واحد مالی : 

 33242656 - 034

همراه رئیس موسسه :

 09131404422

  پشتیبانی سیستم آموزش مجازی :

09031358491 / 09031358491

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group