30 تیر 1397 ساعت 18:20

ارتباط با موسسه

اطلاعات تماس

موسسه آموزش عالی مهر کرمان
مدیر سایت
آدرس:
کرمان-شهرک خواجو- خیابان سما-موسسه آموزش عالی مهر کرمان
کرمان
ایران
تلفن:
03433242650-4
نمابر:
03433242655

فرم تماس

ارسال ایمیل
اختیاری

رویدادهای پیش رو

کلاس تربیت بدنی 2 آقایان(بوکس) کلاس تربیت بدنی 2 آقایان(بوکس) سرویس دانشگاه در ایام امتحانات اطلاعیه سلف اطلاعیه مهم آموزش -  مقطع کارشناسی ارشد
Template Design:Dima Group