27 شهریور 1397 ساعت 22:55

ارتباط با موسسه

اطلاعات تماس

موسسه آموزش عالی مهر کرمان
مدیر سایت
آدرس:
کرمان-شهرک خواجو- خیابان سما-موسسه آموزش عالی مهر کرمان
کرمان
ایران
تلفن:
03433242650-4
نمابر:
03433242655

فرم تماس

ارسال ایمیل
اختیاری

رویدادهای پیش رو

اطلاعیه انتخاب واحد اطلاعیه انتخاب واحد مدارک جهت ثبت نام دانشجویان جدید الورود ارزش مدارک دانش آموختگان تقویم آموزشی نیم سال اول97
Template Design:Dima Group