26 اسفند 1396 ساعت 08:01

ارتباط با موسسه

اطلاعات تماس

موسسه آموزش عالی مهر کرمان
مدیر سایت
آدرس:
کرمان-شهرک خواجو- خیابان سما-موسسه آموزش عالی مهر کرمان
کرمان
ایران
تلفن:
03433242650-4
نمابر:
03433242655

فرم تماس

ارسال ایمیل
اختیاری

رویدادهای پیش رو

ثبت نام وام دانشجویی موافقت صندوق رفاه با بیمه اتباع خارجی قابل توجه دانشجویان غیر ایرانی پژوهشی و فرهنگی اطلاعیه ثبت نام بسیج دانشجویی
Template Design:Dima Group