17 ارديبهشت 1400 ساعت 05:54

ارتباط با موسسه

اطلاعات تماس

موسسه آموزش عالی مهر کرمان
مدیر سایت
آدرس:
ایران-کرمان-شهرک خواجو- خیابان سما-موسسه آموزش عالی مهر کرمان
تلفن:
03433242650-4
نمابر:
03433242655

سایر اطلاعات

سایر اطلاعات:

شماره تلفنهای مهم موسسه جهت تماس

33242652-33242654-33242657-034

                                                                 

داخلی1

معاونت آموزشی

داخلی 2

مسئول آموزش

داخلی3

کارشناس آموزش

داخلی 4

امور فارغ التحصیلان

داخلی 5

امور دانشجویی و انفورماتیک

داخلی 6

امور اداری

33242656-034

خط مستقیم واحد مالی

09131404422

شماره همراه رئیس موسسه

رویدادهای پیش رو

شماره تلفن های مهم موسسه جهت تماس 

33242657 - 33242654 - 33242652 - 034

  • معاونت آموزشی : داخلی 1   
  • مسئول آموزش : داخلی 2
  • کارشناس آموزش : داخلی 3
  • امور فارغ التحصیلان : داخلی 4
  • امور دانشجویی و انفورماتیک : داخلی 5 
  • امور اداری : داخلی 6
  • خط مستقیم واحد مالی : 33242656 - 034
  • شماره همراه رئیس موسسه :  09131404422

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group