31 ارديبهشت 1397 ساعت 00:21

ارتباط با موسسه

اطلاعات تماس

موسسه آموزش عالی مهر کرمان
مدیر سایت
آدرس:
کرمان-شهرک خواجو- خیابان سما-موسسه آموزش عالی مهر کرمان
کرمان
ایران
تلفن:
03433242650-4
نمابر:
03433242655

فرم تماس

ارسال ایمیل
اختیاری

رویدادهای پیش رو

هفته جوان مبارک - سمینار اصول کارآفرینی ثبت نام وام دانشجویی موافقت صندوق رفاه با بیمه اتباع خارجی قابل توجه دانشجویان غیر ایرانی پژوهشی و فرهنگی
Template Design:Dima Group