07 اسفند 1399 ساعت 12:12

اطلاعیه کارشناسی ارشد (آزمون سراسری)

دانشجویان محترم کارشناسی‌ارشد ورودی 97 (آزمون سراسری)

جهت دریافت شماره دانشجویی به امور دانشجویی موسسه مراجعه فرمایید.
برنامه کلاسی شما در سایت موسسه، به آدرس Mehrkerman.ac.ir
قسمت سامانه آموزشی، پس از ورود مشخصات، در قسمت تاییدیه انتخاب قابل مشاهده است.
نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور شماره شناسنامه می باشد.

 

رویدادهای پیش رو

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group