25 خرداد 1400 ساعت 16:29

سرویس دانشگاه در ایام امتحانات

ایستگاه ها

 • ابتدای جاده تهران جلوی رستوران خیام
 • فروشگاه رفاه پارک مطهری
 • نبش ابوذر جنوبی اول بزرگراه
 • خیابان حافظان قزآن-خوابگاه باران

ساعات حرکت از ابتدای جاده تهران  7:10   -   10:10     -    13:45

ساعات برگشت از دانشگاه             9:30  -  12:30      -    16:30

رویدادهای پیش رو

شماره تلفن های مهم موسسه جهت تماس 

33242657 - 33242654 - 33242652 - 034

 • معاونت آموزشی : داخلی 1   
 • مسئول آموزش : داخلی 2
 • کارشناس آموزش : داخلی 3
 • امور فارغ التحصیلان : داخلی 4
 • امور دانشجویی و انفورماتیک : داخلی 5 
 • امور اداری : داخلی 6
 • خط مستقیم واحد مالی : 33242656 - 034
 • شماره همراه رئیس موسسه :  09131404422

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group