13 آذر 1399 ساعت 03:36

مهلت تحویل فرم هماهنگی جلسه دفاع

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

با عنایت به توضیحات بند 10 راهنمای مراحل اخذ پایان نامه مندرج در سایت دانشگاه ،آخرین مهلت تحویل فرم هماهنگی جلسه دفاع جهت اخذ نوبت در نیم سال جاری بیستم شهریورماه می باشد.

 

 

رویدادهای پیش رو

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group