13 آذر 1399 ساعت 04:02

پروپوزال دانشجویان کاشناسی ارشد ورودی97

قابل توجه دانشجویان محترم کاشناسی ارشد ورودی97 وماقبل

آخرین مهلت تحویل فرم پیشنهاد موضوع و پروپوزال تاییدشده ، پنجشنبه8 اسفند98 است. (بدون ثبت پروپوزال درایرانداک).
معاونت آموشی

رویدادهای پیش رو

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group