07 اسفند 1399 ساعت 10:47

برای هموطن کاری کنیم

دانشجویان عزیز جهت کمک به مناطق سیل زده لرستان و خوزستان

میتوانید کمک های غیر نقدی(کنسرو،پتو،چکمه،پوشک بچه،شیر خشک) خود را حداکثر تا تاریخ 22 فروردین به امور دانشجویی تحویل نمایید.

 

رویدادهای پیش رو

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group