29 خرداد 1397 ساعت 03:07

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

موسسه آموزش عالی مهر کرمان واحدآموزش

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 

عنوان

تاریخ

توضیحات

آخرین مهلت پرداخت شهریه ثابت و بدهی قبلی

حداکثر تا تاریخ   

96/06/16

همه ورودی ها

 

انتخاب واحد

سه شنبه 96/06/12

ورودی93 و ماقبل

چهارشنبه 96/06/22

ورودی 94

پنج شنبه 96/06/23

ورودی 95

شروع کلاسها

شنبه 96/06/25

همه ورودی ها

آخرین مهلت درخواست مرخصی

پنج شنبه 96/07/06

    ارائه درخواست کتبی ومدارک

حذف و اضافه

چهار شنبه 96/06/05 الی پنج شنبه 96/06/06

همه ورودی ها

آخرین مهلت انتخاب واحد دانشجویان معرفی به استاد

96/07/27

-

آخرین مهلت پرداخت شهریه متغیر

96/06/30

همه ورودی ها

حذف تکدرس(حذف اضطراری)

شنبه 96/09/25

و یکشنبه 96/09/26

همه ورودی ها

 

نظرسنجی اساتید

از تاریخ 96/10/01     

همه ورودی ها

پایان کلاسها

پنجشنبه 96/10/14

همه ورودی ها

دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

یک هفته قبل از اولین امتحان

همه ورودی ها

شروع امتحانات

شنبه 96/10/16

همه ورودی ها

رویدادهای پیش رو

اطلاعیه مهم آموزش -  مقطع کارشناسی ارشد آخرین مهلت واریز شهریه ترم جاری اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام مقطع ارشد موسسه اموزش عالی مهر کرمان اطلاعیه مهم در خصوص ثبت نام مقطع ارشد موسسه اموزش عالی مهر کرمان اطلاعیه مهم آموزش -  مقطع کارشناسی ارشد
Template Design:Dima Group