25 مرداد 1397 ساعت 03:10

آخرین مهلت واریز شهریه ترم جاری

قابل توجه دانشجویان محترم

  •  آخرین مهلت واریز شهریه ترم جاری 31/02/1397 می باشد.

 

  • شماره حساب جهت واریز شهریه : 0105047716004

        بانک ملی بنام مؤسسه آموزش عالی مهر کرمان ، شناسه دانشجویی جهت واریز الزامی می باشد

 

  • دانشجویانی که بدهی شهریه خود را تا پایان 31/02/1397 تسویه نکنند کارت ورود به جلسه صادر نخواهد شد.
  • دانشجویانی که از شرایط اقساطی استفاده نموده اند باید اقساط معوقه خود را  تا پایان 31/02/1397  تسویه نمایند.

رویدادهای پیش رو

اطلاعیه مهم در خصوص دانشجویان مشروط اطلاعیه مهم در خصوص دانشجویان مشروط کلاس تربیت بدنی 2 آقایان(بوکس) کلاس تربیت بدنی 2 آقایان(بوکس) سرویس دانشگاه در ایام امتحانات
Template Design:Dima Group