27 شهریور 1397 ساعت 22:55

معاونت دانشجویی

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند

به اطلاع کلیه متقاضیان ورود به مقطع کارشناسی ارشد می رساند ...

به اطلاع کلیه متقاضیان ورود به مقطع کارشناسی ارشد می رساند ...

با نهایت تاسف به اطلاع کلیه همکاران، اساتید و دانشجویان می رساند،

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ،

قابل توجه دانشجویان محترم

قابل توجه کلیه دانشجویان ...

به اطلاع کلیه دانشجویان و اساتید محترم موسسه مهر می رساند

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند که ...

به اطلاع کلیه دانشجویان و اساتید محترم موسسه مهر می رساند

رویدادهای پیش رو

اطلاعیه انتخاب واحد اطلاعیه انتخاب واحد مدارک جهت ثبت نام دانشجویان جدید الورود ارزش مدارک دانش آموختگان تقویم آموزشی نیم سال اول97
Template Design:Dima Group