12 آذر 1399 ساعت 09:22

اطلاعیه کارشناسی ارشد

دانشجویان محترم کارشناسی‌ارشد ورودی 97

جهت دریافت شماره دانشجویی به امور دانشجویی موسسه مراجعه فرمایید.
برنامه کلاسی شما در سایت موسسه، قسمت سامانه آموزشی، پس از ورود مشخصات در قسمت تاییدیه انتخاب قابل مشاهده است.
نام کاربری شماره دانشجویی و رمز عبور شماره شناسنامه می باشد.
ضمنا شروع کلاس ها از هفته آینده (هفتم مهرماه) می باشد

 

رویدادهای پیش رو

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group