18 مرداد 1399 ساعت 18:38

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96

موسسه آموزش عالی مهر کرمان واحدآموزش

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 97-96 

عنوان

تاریخ

توضیحات

آخرین مهلت پرداخت شهریه ثابت و بدهی قبلی

حداکثر تا تاریخ   

96/06/16

همه ورودی ها

 

انتخاب واحد

سه شنبه 96/06/12

ورودی93 و ماقبل

چهارشنبه 96/06/22

ورودی 94

پنج شنبه 96/06/23

ورودی 95

شروع کلاسها

شنبه 96/06/25

همه ورودی ها

آخرین مهلت درخواست مرخصی

پنج شنبه 96/07/06

    ارائه درخواست کتبی ومدارک

حذف و اضافه

چهار شنبه 96/06/05 الی پنج شنبه 96/06/06

همه ورودی ها

آخرین مهلت انتخاب واحد دانشجویان معرفی به استاد

96/07/27

-

آخرین مهلت پرداخت شهریه متغیر

96/06/30

همه ورودی ها

حذف تکدرس(حذف اضطراری)

شنبه 96/09/25

و یکشنبه 96/09/26

همه ورودی ها

 

نظرسنجی اساتید

از تاریخ 96/10/01     

همه ورودی ها

پایان کلاسها

پنجشنبه 96/10/14

همه ورودی ها

دریافت کارت ورود به جلسه امتحان

یک هفته قبل از اولین امتحان

همه ورودی ها

شروع امتحانات

شنبه 96/10/16

همه ورودی ها

رویدادهای پیش رو

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group