26 اسفند 1396 ساعت 08:03

قابل توجه دانشجویان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد

دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد تکمیل ظرفیت توجه نمایند به منظور جبران کلاس های دروس با اساتید محترم هماهنگی گردیده است.دانشجویان موظفند حداکثر تا تاریخ 96/09/09 با اساتید مذاکره و هماهنگی نمایند.عواقب ناشی از عدم حضور در کلاس ها تا پایان نیمسال و نیز عدم هماهنگی با اساتید در خصوص جبران کلاس های دروس به عهده دانشجویان می باشد.

رویدادهای پیش رو

ثبت نام وام دانشجویی موافقت صندوق رفاه با بیمه اتباع خارجی قابل توجه دانشجویان غیر ایرانی پژوهشی و فرهنگی اطلاعیه ثبت نام بسیج دانشجویی
Template Design:Dima Group