27 شهریور 1397 ساعت 22:54

قابل توجه دانشجویان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد

دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد تکمیل ظرفیت توجه نمایند به منظور جبران کلاس های دروس با اساتید محترم هماهنگی گردیده است.دانشجویان موظفند حداکثر تا تاریخ 96/09/09 با اساتید مذاکره و هماهنگی نمایند.عواقب ناشی از عدم حضور در کلاس ها تا پایان نیمسال و نیز عدم هماهنگی با اساتید در خصوص جبران کلاس های دروس به عهده دانشجویان می باشد.

رویدادهای پیش رو

اطلاعیه انتخاب واحد اطلاعیه انتخاب واحد مدارک جهت ثبت نام دانشجویان جدید الورود ارزش مدارک دانش آموختگان تقویم آموزشی نیم سال اول97
Template Design:Dima Group