30 تیر 1397 ساعت 18:21

قابل توجه دانشجویان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد

دانشجویان عزیز کارشناسی ارشد تکمیل ظرفیت توجه نمایند به منظور جبران کلاس های دروس با اساتید محترم هماهنگی گردیده است.دانشجویان موظفند حداکثر تا تاریخ 96/09/09 با اساتید مذاکره و هماهنگی نمایند.عواقب ناشی از عدم حضور در کلاس ها تا پایان نیمسال و نیز عدم هماهنگی با اساتید در خصوص جبران کلاس های دروس به عهده دانشجویان می باشد.

رویدادهای پیش رو

کلاس تربیت بدنی 2 آقایان(بوکس) کلاس تربیت بدنی 2 آقایان(بوکس) سرویس دانشگاه در ایام امتحانات اطلاعیه سلف اطلاعیه مهم آموزش -  مقطع کارشناسی ارشد
Template Design:Dima Group