29 مهر 1399 ساعت 14:47

امتحان درس تاریخ اسلام

قابل توجه دانشجویان محترم

امتحان درس تاریخ اسلام چهارشنبه نوزدهم شهریور ساعت دوازده از طریق سامانه مجازی برگزار میشود.

رویدادهای پیش رو

اخبار دانشگاه