01 فروردين 1398 ساعت 18:12

اطلاعیه امور فرهنگی ( وام شهریه)

قابل توجه دانشجویان محترم

جهت ثبت نام وام دانشجویی تا تاریخ 1397/12/15 به واحد امور دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمایید.

 

رویدادهای پیش رو

Template Design:Dima Group