06 بهمن 1399 ساعت 06:37

ثبت نام بدون آزمون 99

ثبت نام بدون آزمون
نام : (*)
ورودی نامعتبر
نام خانوادگی : (*)
ورودی نامعتبر
نام پدر : (*)
ورودی نامعتبر
شماره شناسنامه : (*)
ورودی نامعتبر
تاریخ تولد : (*)
ورودی نامعتبر
محل تولد : (*)
ورودی نامعتبر
کد ملی : (*)
ورودی نامعتبر
کد پستی : (*)
ورودی نامعتبر
تلفن همراه : (*)
ورودی نامعتبر
تلفن ثابت : (*)
ورودی نامعتبر
نشانی محل اقامت : (*)
ورودی نامعتبر
مشخصات تحصیلی متقاضیان کنکور سراسری :
نوع دیپلم :
ورودی نامعتبر
سال اخد دیپلم :
ورودی نامعتبر
معدل نهایی دیپلم :
ورودی نامعتبر
شهرمحل اخذ دیپلم :
ورودی نامعتبر
سال اخذ مدرک پیش دانشگاهی :
ورودی نامعتبر
معدل کل پیش دانشگاهی :
ورودی نامعتبر
شهرمحل اخذ پیش دانشگاهی :
ورودی نامعتبر
مشخصات تحصیلی متقاضیان کاردانی :
سال اخد دیپلم :
ورودی نامعتبر
معدل نهایی دیپلم :
ورودی نامعتبر
شهرمحل اخذ دیپلم :
ورودی نامعتبر
مشخصات تحصیلی متقاضیان کاردانی به کارشناسی:
عنوان رشته کاردانی :
ورودی نامعتبر
معدل مقطع کاردانی :
ورودی نامعتبر
دانشگاه و شهر مقطع کاردانی :
ورودی نامعتبر
-----------------
رشته مورد علاقه در دانشگاه مهر : (*)
ورودی نامعتبر
-----------------
صحت اطلاعات ارسالی را می پذیرم. (*)
ورودی نامعتبر
کپی شناسنامه :
ورودی نامعتبر
کپی کارت ملی :
ورودی نامعتبر
کپی مدرک تحصیلی :
ورودی نامعتبر
عکس پرسنلی :
ورودی نامعتبر
کپی نظام وظیفه :
ورودی نامعتبر
  

رویدادهای پیش رو

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group