07 اسفند 1399 ساعت 11:21

تمدید تاریخ ارائه پایان نامه

قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد

با عنایت به مجوز معاون محترم آموزشی وزارت علوم تاریخ ارائه پایان نامه جهت دریافت نوبت دفاع تا پانزدهم مهرماه تمدید میگردد.

رویدادهای پیش رو

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group