17 ارديبهشت 1400 ساعت 04:50

مهلت تحویل فرم هماهنگی جلسه دفاع

قابل توجه دانشجویان محترم کارشناسی ارشد

با عنایت به توضیحات بند 10 راهنمای مراحل اخذ پایان نامه مندرج در سایت دانشگاه ،آخرین مهلت تحویل فرم هماهنگی جلسه دفاع جهت اخذ نوبت در نیم سال جاری بیستم شهریورماه می باشد.

 

 

رویدادهای پیش رو

شماره تلفن های مهم موسسه جهت تماس 

33242657 - 33242654 - 33242652 - 034

  • معاونت آموزشی : داخلی 1   
  • مسئول آموزش : داخلی 2
  • کارشناس آموزش : داخلی 3
  • امور فارغ التحصیلان : داخلی 4
  • امور دانشجویی و انفورماتیک : داخلی 5 
  • امور اداری : داخلی 6
  • خط مستقیم واحد مالی : 33242656 - 034
  • شماره همراه رئیس موسسه :  09131404422

اخبار دانشگاه

Template Design:Dima Group